5 lệnh Run trong Windows thật hữu ích

Program Files, Computer Management hay User Accounts đều có thể vào bằng đường tắt thông qua câu lệnh trong hộp thoại Run. Đến nay ngay cả với Windows 10, người dùng vẫn có lối đi đường tắt và mở các hộp thoại, thư mục bằng cách bấm tổ hợp phím [...]