Nguồn máy tính Golden Field Dragon GTX680 600W

  • Mô tả

Công suất: 600W
Quạt: 1 x 120 mma