Microsoft Office Home and Business 2016 T5D-02695

Microsoft Office Home and Business 2016 T5D-02695

  • Mô tả
Thông tin sản phẩm Microsoft Office Home and Business 2016 T5D-02695
Số máy cài đặt: 1 máy tính
– Hạn bản quyền: Vĩnh viễn
– Hình thức cấp phép: Được phép cài đặt trên cả máy tính mới hoặc máy tính đã qua sử dụng
Dùng cho hệ điều hành MS Windows
Nhóm Sản phẩm Microsoft Office
Bảo hành theo chính sách của Microsoft