Microsoft Windows Server 2016 64bit Standard English P73-07113

Microsoft Windows Server 2016 64bit Standard English P73-07113

  • Mô tả
hông tin sản phẩm – Tùy chọn máy chủ Nano Server
– Ảo hóa lồng nhau (nested virtualization)
– Máy ảo được bảo vệ (Shielded VM) – Host Guardian Service
– Bộ chứa Windows
– Hỗ trợ UEFI Linux trong Hyper-V
– PowerShell Direct
– Cập nhật lưu trữ
– Chính sách lưu trữ QoS
– Storage Spaces Direct (S2D)
Dùng cho hệ điều hành Microsoft Windows Server 2016 64bit Standard English P73-07113
Nhóm Sản phẩm Microsoft Windows Server
Bảo hành Theo chính sách Microsofts