Microsoft Windows Server Standard 2016 P73-07113

Microsoft Windows Server Standard 2016 P73-07113

  • Mô tả
Thông tin sản phẩm Windows Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core
Dùng cho hệ điều hành Windows Server
Nhóm Sản phẩm Windows Server
Bảo hành Theo hãng