Phần mềm Office 365 Business

Số lượng cấp phép tối đa dưới 300 User.

  • Mô tả

Tính năng nổi bật:

  • Cho 5 PC/Mac, 5 Máy Tính Bảng và 5 điện thoại
  • Office Offline: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher
  • Office Online: Word, Powerpoint, Excel
  • Dung lượng lưu trữ trên OneDrive 1TB
  • Số lượng cấp phép tối đa dưới 300 User.